Labour Minister Sisodiya nominated Chairman of four boards

Labour Minister Shri Mahendra Singh Sisodiya has been nominated chairman of M.P. Shram Kalyan Mandal,

M.P. Shahri/Gramin Asanghthit Karmakar Kalyan Mandal,

M.P. Bhavan Evam Anya Sannirman Karmakar Kalyan Mandal and

Madhya Pradesh Slate Pencil Karmakar Kalayan Mandal, Mandsaur.

1
Back to top button