സംസ്ഥാനം (State)

ഇന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് മോട്ടോർ വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കും

നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഉടൻ പിഴ ചുമത്താതെ കേസുകൾ നേരിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് കൈമാറാൻ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ചു.

മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി നിയമം നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഉയർന്ന പിഴ ഈടാക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വാഹന പരിശോധന നിർത്തിവച്ച അവസ്ഥയാണുണ്ടായിരുന്നത്. പരിശോധന ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളും, അപകടങ്ങളും വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ നടപടി.

ഓണക്കാലം കഴിയും വരെ വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ബോധവത്ക്കരണം മാത്രമായി അധിക ദിവസം തുടരാനാവില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ നടപടി.

നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഉടൻ പിഴ ചുമത്തേണ്ടെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. പകരം കേസുകൾ നേരിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് കൈമാറാൻ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ദിവസവും കേസുകളുടെ കണക്കെടുക്കും. പിഴ തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശനിയാഴ്ച ഉന്നതതലയോഗം വിളിച്ചു.

Tags
Back to top button