എ​സ്.​ബി.​ടി അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക്​ 24 മു​ത​ൽ എ​സ്.​ബി.​ഐ​യി​ൽ ഇ​ട​പാ​ട്​ ന​ട​ത്താം

തൃശൂർ: ഇല്ലാതായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഒാഫ് ട്രാവൻകൂറിലെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് ഇൗമാസം 24 മുതൽ എസ്.ബി.െഎയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഇടപാടുകൾ നടത്താം.

എസ്.ബി.ടിയിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുതന്നെ ഇടപാടുകൾ നടത്താനാകും.

ഇൗമാസം ഒന്നിന് എസ്.ബി.െഎയുടെ ഭാഗമായെങ്കിലും എസ്.ബി.ടി ഇടപാടുകാെരയും ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല.

ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെയാണ് 24 മുതൽ മുൻ എസ്.ബി.ടിക്കാർക്ക് എസ്.ബി.െഎ സ്വന്തം ബാങ്കാകുന്നത്.

എസ്.ബി.ടി അക്കൗണ്ടുള്ളവർ ജൂൺ 30 വരെ പഴയ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുതന്നെയാണ് ആർ.ടി.ജി.എസ്, നെഫ്റ്റ് എന്നിവ നടത്തേണ്ടത്. ചെക്ക് ബുക്ക് എസ്.ബി.ടിയുടേതുതന്നെ ഉപയോഗിക്കാം.

എ.ടി.എം കാർഡും ചെക്ക് ബുക്കും മൂന്നുമാസം പഴയതുതന്നെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് എസ്.ബി.െഎ അറിയിച്ചത്.

അതുകഴിഞ്ഞ് മാറ്റി നൽകും. എന്നാൽ, എസ്.ബി.ടി ഉപഭോക്താക്കളായ വ്യാപാരികൾ കെ-വാറ്റ് (സംസ്ഥാന മൂല്യവർധിത നികുതി) അടക്കാനും റെയിൽേവ കാറ്ററിങ്-ടൂറിസം കോർപറേഷനിൽ ബുക്കിങ്ങിനും (െഎ.ആർ.സി.ടി.സി) മറ്റും ശനിയാഴ്ച മുതൽ എസ്.ബി.െഎയുടെ സേവനമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

അതേസമയം, വിവരങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോലി പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ എസ്.ബി.ടി അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ എ.ടി.എം-ഡെബിറ്റ്, ഇൻറർനെറ്റ്-മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ 12 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെടും.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.15 മുതൽ ശനിയാഴ്ച പകൽ 11.30 വരെ ഇൗ സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് എസ്.ബി.െഎ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1
Back to top button