കാപ്പി കുടിക്കുന്നതു മൂലം വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന്​ ശകാരം കേൾക്കുന്നവർക്ക്​ ​ സന്തോഷവാർത്ത.

ലണ്ടൻ: നിരന്തരം കാപ്പി കുടിക്കുന്നതു മൂലം വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന്​ ശകാരം കേൾക്കുന്നവർക്ക്​ ​ സന്തോഷവാർത്ത.

കാപ്പി അൾഷിമേഴ്​സി​െന പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന്​ പുതിയ പഠനങ്ങൾ അവകാശ​െപ്പടുന്നു. അൾഷിമേഴ്​സ്​, പാർക്കിൻസൺസ്​ പോലുള്ള നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെയും പ്രായമേറു​േമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒാർമത്തകരാറുകളെയും കാപ്പി കുടിയിലൂടെ പരിഹരിക്കാം.

ദിവസം മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു കപ്പ്​ കാപ്പി വ​െ​ര കുടിക്കുന്നത്​ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ലണ്ടനിലെ ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ഒാഫ്​ സയൻറിഫിക്​ ഇൻഫർമേഷൻ ഒാൺ കോഫിയാണ്​ കാപ്പിയുടെ ഗുണഫലം പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്​.

കാപ്പി അൾഷിമേഴ്​സ്​ സാധ്യത 27 ശതമാനം കുറക്കുമെന്നാണ്​ റിപ്പോർട്ട്​. ദീർഘകാലമായുള്ള കാപ്പികുടിയാണ്​ രോഗപ്രതിരോധത്തിന്​ സഹായിക്കുകയെന്നും റിപ്പോർട്ട്​​ പറയുന്നു.

കാപ്പിയിലടങ്ങിയ ചേരുവകളാകാം രോഗപ്രതിരോധത്തിന്​ സഹായിക്കുന്നത്​. എന്നാൽ ഏത്​ ചേരുവയാണെന്ന്​ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

1
Back to top button