കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലെ അധികാര തർക്കത്തിൽ ജോസ് കെ മാണിക്ക് തിരിച്ചടി

ജോസ് കെ മാണി കേരള കോൺഗ്രസ്(എം) പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനല്ലെന്ന് കട്ടപ്പന സബ് കോടതി

കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലെ അധികാര തർക്കത്തിൽ ജോസ് കെ മാണിക്ക് തിരിച്ചടി. ജോസ് കെ മാണി ചെയർമാനല്ലെന്ന് കട്ടപ്പന സബ് കോടതി വിധി. ചെയർമാന്റെ അധികാരം തടഞ്ഞ മുൻസിഫ് കോടതി വിധി സബ് കോടതിയും ശരിവച്ചു. കേരള കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും നിർണായകമായ കോടതിവിധിയാണ് കട്ടപ്പന സബ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ച കോടതി മുൻസിഫ് കോടതി വിധി ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ കോട്ടയത്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് ജോസ് കെ മാണിയെ പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനായി മാണിവിഭാഗം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാർട്ടി ഭരണഘടന പ്രകാരം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം ഇടുക്കി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഒരു മാസത്തോളം വിഷയത്തിലുള്ള വാദം കട്ടപ്പന സബ് കോടതിയിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഭരണഘടനാ പ്രകാരം നടക്കേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല നടന്നതെന്ന സബ് കോടതി വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാനായി ജോസ് കെ മാണിയെ നിയമിച്ചതിനെതിരെ പി.ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം ഇടുക്കി മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേ സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ജോസ് കെ മാണി സബ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിധി അനുകൂലമാകുമെന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ജോസഫ് വിഭാഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Tags
cg dpr advertisement cg dpr advertisement cg dpr advertisement
cg dpr advertisement cg dpr advertisement cg dpr advertisement
Back to top button