സെക്സ് നന്നാവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

സെക്സിൽ പൊരുത്തമെന്നത് പ്രധാനമാണ്. ലൈംഗികതയില്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നല്ലതാണ്‌. സെക്‌സില്‍ മടുപ്പ്‌ തോന്നാതിരിക്കാന്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ സഹായിക്കും. എന്നാല്‍ പങ്കാളിക്കുകൂടി താല്‍പര്യമുള്ള രീതികള്‍ മാത്രമാണ്‌ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്‌. സെക്സ് നന്നാവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.ഒന്ന്, ഒരേ പോലെയുള്ള ലൈംഗിക ചിന്താഗതികളും താൽപര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുക. രണ്ട്, ഒരേ പോലെ ലൈംഗിക ആസ്വാദനം ഉണ്ടാകുകപരസ്പരം മനസിലാക്കേണ്ടതാണു പങ്കാളികളുടെ ലൈംഗിക ഇഷ്ടങ്ങളും മറ്റും. അതിനുള്ള ദിനങ്ങളായി ഹണിമൂണിന്റെ ആദ്യകാല ഘട്ടത്തെക്കരുതാം. ലെെഗികതയിൽ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം മനസിലാക്കുക. ആഗ്രഹങ്ങളും ബലഹീനതകളും രുചികളും രുചികളും തുറന്നുപറയുക. അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തുക. അത്തരത്തിൽ ഒരേ പോലെയുള്ള ലൈംഗിക ചിന്താഗതികളും താൽപര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനാവും അതിലൂടെ ഒരേ പോലെ ലൈംഗിക ആസ്വാദനം സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യും

1
Back to top button