ടെക്നോളജി (Technology)

10.ഓർ ജി എന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ വിപണിയിൽ എത്തുന്നു…

എന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുതുതായി വിപണിയിൽ പിറവിയെടുത്തത്.

കഴിഞ്ഞമാസമായിരുന്നു 10.ഓർ ഇ (ടോനോർ എന്ന് ഉച്ചാരണം) എന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുതുതായി വിപണിയിൽ പിറവിയെടുത്തത്.

10.ഓർ ഇ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ച ചൈനീസ് കമ്പനി ഹുവാഖ്വിൻ ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ 10.ഓർ ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി വിപണിപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

10,999 രൂപ എന്ന ആകർഷക വിലയ്ക്കാണ് 10.ഓർ ജി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആമസോൺ ഇന്ത്യ വഴി സെപ്തംബർ 29 മുതൽ ഫോൺ ലഭ്യമായിതുടങ്ങും. ബിയോഡ് ബ്ലാക്ക്, ഗോ ഗ്രെ നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക.

നിങ്ങൾക്കു ഒരു വർഷത്തെ No Cost EMI ഓപ്ഷൻ വഴി അധിക തുക പലിശ ഇനത്തിൽ നൽകാതെ ഈ ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം ആമസോൺ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും ഒരു വർഷത്തെ വാറണ്ടിയും ഇതോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Back to top button