സംസ്ഥാനം (State)

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപണത്തിനുള്ള സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കും

രാവിലെ 11 മുതൽ 3വരെയാണ് പത്രിക സമർപണത്തിനുള്ള സമയം.

അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദേശപത്രിക സമർപിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന. മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം തെളിഞ്ഞതോടെ, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇന്ന് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപിക്കും.

രാവിലെ 11 മുതൽ 3വരെയാണ് പത്രിക സമർപണത്തിനുള്ള സമയം.

പ്രമുഖ മുന്നണികളിൽ അരൂരിലെ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി മനു. സി. പുളിക്കൽ മാത്രമാണ് പത്രിക സമർപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും പത്രിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പൂർത്തിയായതോടെ എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമായി ക്കഴിഞ്ഞു.

ആദ്യം എൽ.ഡി.എഫാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും യു.ഡി.എഫും തൊട്ടു പിന്നിലുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയം താമസിച്ചെങ്കിലും അത് പ്രചാരണ പരിപാടികളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ബി.ജെ.പിക്കുള്ളത്. എൽ.ഡി.എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനുകൾ ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് കൺവെൻഷൻ ഇന്നു മുതലാണ് തുടങ്ങുക.

Tags
Back to top button