ദേശീയം (National)

10,000 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കി ആകാശ് പ്രൈം മിസൈലുകൾ വാങ്ങാൻ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നു.

ചൈനയോടും പാകിസ്താനോടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കായാണ് ഇരുന്നൂറോളം മിസൈലുകൾ വാങ്ങുക

10,000 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കി ആകാശ് പ്രൈം മിസൈലുകൾ വാങ്ങാൻ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നു. ചൈനയോടും പാകിസ്താനോടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന 15,000 അടിയിലധികം ഉയരത്തിലുള്ള ലഡാക്ക് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കായാണ് ഇരുന്നൂറോളം മിസൈലുകൾ വാങ്ങുക. ശത്രുവിമാനങ്ങൾ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതു തടയാനായാണ് തീരുമാനം.

ഡി.ആർ.ഡി.ഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആകാശ് മിസൈലുകളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട പതിപ്പായ ആകാശ് പ്രൈം സൈനികപരീക്ഷണങ്ങളിലും മറ്റും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദേശ കമ്പനികളിൽനിന്ന് പുതിയ ഉപരിതല മിസൈലുകൾ വാങ്ങാനുദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിരോധമേഖലയിൽ മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡി.ആർ.ഡി.ഒ-യ്ക്കുതന്നെ കരാർ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഡി.ആർ.ഡി.ഒ നിർമിച്ച ആകാശ് മിസൈലുകൾ സൈന്യത്തിന് വളരെ ഏറെ പ്രയോജനകരമാണെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തന്നെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ആകാശ് പ്രൈം മിസൈലുകൾ. ചൈന -പാക് അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് രണ്ടു മിസൈൽ റജിമെന്റുകളുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെയാണ് രണ്ടു റജിമെന്റുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ സേന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ആകാശ് മിസൈൽ റജിമെന്റാകണമെന്നാണ് സേനയുടെ ആവശ്യം.

Tags
Back to top button