ദേശീയം (National)

ഡൽഹി കൂട്ട ബലാത്സംഗ പ്രതികളുടെ ദയാഹർജി തള്ളി ഡൽഹി സർക്കാർ.

ദയ ഒരു കാരണവശാലും പ്രതികൾ അർഹിയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ദയാഹർജ്ജി തള്ളി ഡൽഹി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

ഡൽഹി കൂട്ട ബലാത്സംഗം പ്രതികളുടെ ദയാഹർജി തള്ളി ഡൽഹി സർക്കാർ. ദയ ഒരു കാരണവശാലും പ്രതികൾ അർഹിയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ദയാഹർജ്ജി തള്ളി ഡൽഹി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിനാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയത്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം ദയാഹർജി നിരസിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറും.

ഡൽഹി കൂട്ടാബലാത്സംഗത്തിൽ വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട നാല് പ്രതികൾ നൽകിയ ദയാഹർജി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം ഡൽഹി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിരുന്നു. നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം. പ്രതികൾ നൽകിയ ദയാഹർജി പരിഗണിക്കാൻ പോലും അർഹത ഇല്ലാത്തതാണെന്നാണ് ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ മറുപടി.

ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ഫയൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറി. അക്ഷയ് താക്കൂർ(33) വിനയ് ശർമ (33), വപൻ ഗുപ്ത(24), മുകേഷ് സിംഗ്(31) എന്നിവരുടെ ദയാഹർജിയാണ് തള്ളിയത്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം ഈ ആഴ്ചതന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ദയാഹർജി തള്ളാൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യും. ഡിസംബർ 16 ന് സംഭവത്തിന്റെ ഏഴാം വാർഷികമാണ്. അന്ന് തന്നെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമം.

Tags
Back to top button