വെളുത്തുള്ളി വില ഉയരുന്നു : വില 240 ലേക്ക്

ഇനിയും വില വർധിക്കാനാണ് സാധ്യതകളെന്നാണ് വിവരം. ഒരാഴ്ച മുമ്പുവരെ 180 രൂപയായിരുന്നു വെളുത്തുള്ളിക്ക് വില

വെളുത്തുള്ളി വില ഉയരുന്നു. 240 രൂപയിലേക്കാണ് വെളുത്തുള്ളി വില ഉയർന്നത്. ഇനിയും വില വർധിക്കാനാണ് സാധ്യതകളെന്നാണ് വിവരം. ഒരാഴ്ച മുമ്പുവരെ 180 രൂപയായിരുന്നു വെളുത്തുള്ളിക്ക് വില. അതേസമയം സവാള വില കുറഞ്ഞ് 50 ലേക്ക് എത്തി. ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് 70 രൂപയാണ് വില.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂരിലെ പ്രധാന കാർഷിക ഉത്പന്നമാണ് വെളുത്തുള്ളി. കാന്തല്ലൂർ, നാരാച്ചി, പെരുമല, പുത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും വെളുത്തുള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. മറയൂരിലെ ഒരു ഹെക്ടർ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് 40 ക്വിന്റൽ വരെയാണ് വിളവ് ലഭിക്കാറുള്ളത്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസം മൂലം കൃഷി തകർന്നതാണ് വിലക്കയറ്റത്തിനുള്ള കാരണം. ഓണത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു വിളവെടുപ്പ്. ഇൻഹേലിയം, റെഡ് ഇൻഹേലിയം എന്നിവയാണ് കാന്തല്ലൂരിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇനങ്ങൾ.

Back to top button