സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി

ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. പവന് 240 രൂപയും കുറഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ മാസം 25-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. പവന് 240 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 3,555 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില.

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 28,440 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഒക്ടോബർ 29-ന് ഗ്രാമിന് 3,585 രൂപയും പവന് 28,680 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില സ്വർണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 3,640 രൂപയും പവന് 29,120 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്.

ആഗോളവിപണിയിൽ ഒരു ട്രോയ് ഔൺസിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,489.34 ഡോളർ എന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോഴും സ്വർണം.

Back to top button