സംസ്ഥാനം (State)

കെ.എസ്.ആർ.ടിസിയിലെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് കണ്ടക്ടർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോട് ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്

തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആർ.ടിസിയിലെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് കണ്ടക്ടർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോട് ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്.

നരുവാമൂട് സ്വദേശിയായ കണ്ടക്ടറാണ് വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇയാൾ അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ശമ്പളം കൃത്യമായി ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയെന്നും ഇതാണ് ആത്മഹത്യ എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു.

Tags
Back to top button