പ്രീമിയം ട്രെയിനുകളില്‍ നിന്ന് സെക്കന്‍ഡ് ക്ലാസ് എസി ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധ്യത.

ട്രെയിനുകളില്‍ നിന്ന് സെക്കന്‍ഡ് ക്ലാസ് എസി ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധ്യത.

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജധാനി, തുരന്തോ തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ട്രെയിനുകളില്‍ നിന്ന് സെക്കന്‍ഡ് ക്ലാസ് എസി കംപാര്‍ട്ടുമെന്റുകള്‍ പകരം ത്രീടയര്‍ എസി കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും.

ഇത്തരം ട്രെയിനുകളില്‍ ഫ്‌ളക്‌സി ഫെയര്‍ സംവിധാനത്തിലാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് നടക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ തിരക്കുകൂടുതലുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ അടിസ്ഥാന നിരക്കിനേക്കാള്‍ 50 ശതമാനത്തോളം അധികം നിരക്ക് ടിക്കറ്റിന് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.

അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍വിമാന നിരക്കിനേക്കാള്‍ അധികം തുക ചിലയിടങ്ങളില്‍ മുടക്കേണ്ടതായി വരും. ഇതേതുടര്‍ന്ന് പലരും എസി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കന്‍ഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളില്‍ ബുക്കിങ്ങിന് താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. പകരം അതേ നിരക്കില്‍ വിമാനയാത്രയ്ക്കാണ് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നത്.

ചിലപ്പോള്‍ എസി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കന്‍ഡ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിമാനനിരക്കിന് അടുത്തുവരെ എത്താറുണ്ട്. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് സെക്കന്‍ഡ് ക്ലാസ് എസിക്ക് പകരം തേര്‍ഡ് ക്ലാസ് എസി കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള ആലോചന. എസി സെക്കന്‍ഡ് ക്ലാസിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ യാത്രക്കാര്‍ തേര്‍ഡ് എസിയില്‍ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമെന്നതും ആലോചനയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്.

Back to top button