വിവാദ മാർക്ക് ദാനം പിൻവലിച്ച സിൻഡിക്കേറ്റ് നടപടി അംഗീകരിച്ച് എം.ജി സർവകലാശാല ഉത്തരവ്.

മോഡറേഷനിലൂടെ ജയിച്ച 118 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലം റദ്ദാക്കി. ഇവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തിരികെ വാങ്ങും.

വിവാദ മാർക്ക് ദാനം പിൻവലിച്ച സിൻഡിക്കേറ്റ് നടപടി അംഗീകരിച്ച് എം.ജി സർവകലാശാല ഉത്തരവ്. മോഡറേഷനിലൂടെ ജയിച്ച 118 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലം റദ്ദാക്കി. ഇവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തിരികെ വാങ്ങും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.ടി ജലീലിന്റെ സെക്രട്ടറി കെ ഷറഫുദീന്റെ അയൽവാസിക്കായി ബി.ടെക് കോഴ്സിന് ഒന്നാകെ സ്പെഷ്യൽ മോഡറേഷൻ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം ഒക്ടോബർ 26ന് ചേർന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 22ന് നടന്ന അദാലത്തിലെ തീരുമാനം വിവാദമായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി.

സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച് തുടർനടപടികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയാണ് സർവകലാശാല ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഫലത്തിൽ ഇതുവരെ നൂറ്റിപതിനെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് മോഡറേഷൻ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം ഗുണം ചെയ്തത്. മാർക്ക് ദാനം റദ്ദാക്കിയതോടെ ഇവരുടെ പരീക്ഷാഫലവും റദ്ദായി. 118 പേരുടെയും കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഗ്രേഡ് കാർഡുകൾ, പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ തിരികെ വാങ്ങാനും സർവകലാശാല ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിന് വിസമ്മതിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും നിർദേശമുണ്ട്.

Back to top button