നവജാത ശിശു മരണങ്ങളും ഗർഭം അലസലും കുറക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ശിശുമരണ നിരക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കണക്കെടുപ്പിനൊപ്പം 2022ഓടെ രാജ്യത്തെ ശിശുമരണനിരക്ക് കുറക്കാനാണ് പുതിയ പദ്ധതി.

നവജാത ശിശു മരണങ്ങളും ഗർഭം അലസലും കുറക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. രാജ്യത്ത് നവജാത ശിശുമരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ശിശുമരണ നിരക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കണക്കെടുപ്പിനൊപ്പം 2022ഓടെ രാജ്യത്തെ ശിശുമരണനിരക്ക് കുറക്കാനാണ് പുതിയ പദ്ധതി.

മരണം, അലസൽ എന്നിവ സംഭവിച്ച് 42 ദിവസത്തിനകം അറിയിക്കണം. ഇതിനായി രാജ്യത്തൊട്ടാകെ കോൾ സെന്ററുകൾ തുടങ്ങും. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളും ഒരുക്കും. ഒപ്പം സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ആശാ വർക്കർമാരുടെയും സഹായം തേടും. അമ്മമാരുടെ പേരും വിലാസവുമാണ് അറിയിക്കേണ്ടത്. ഇതനുസരിച്ച് വിദഗ്ധ ഡോക്ടറടങ്ങുന്ന സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിക്കും. വിവരം ശരിയാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 1000 രൂപ പണം നൽകും.

നവജാത ശിശു മരണം, ഗർഭം അലസൽ എന്നിവ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കണക്കിൽ എടുക്കുകയുള്ളു. നല്ലൊരു വിഭാഗം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് പതിവാണ്.

Back to top button