സംസ്ഥാനം (State)

ശബരിമലയിൽ ലേലം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ കരാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പദ്മകുമാർ

നാളികേരം കേരാഫെഡും, നിലയ്ക്കൽ ടോൾ പിരിവ് ദേവസ്വം ബോർഡും ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്നും പദ്മകുമാർ.

ശബരിമലയിൽ ലേലം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ കരാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പദ്മകുമാർ. നാളികേരം കേരാഫെഡും, നിലയ്ക്കൽ ടോൾ പിരിവ് ദേവസ്വം ബോർഡും ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.

കരാറുകാരുടെ സമ്മർദത്തിന് ബോർഡോ സർക്കാരോ വഴങ്ങില്ല. അമ്പലപ്പുഴ പാൽ പായസത്തിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ടിന്നിനുതാഴെ പേരിനൊപ്പം ഗോപാല കഷായം എന്ന പേര് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും പദ്മകുമാർ പറഞ്ഞു.

നാളികേരം ഉൾപ്പെടയുള്ളവയുടെ ലേലം എടുക്കാൻ ആളില്ലെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് കരാർ തുക കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടപെട്ട് ശബരിമല മണ്ഡലകാലം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിന് തയാറായി മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Tags
Back to top button