അന്തദേശീയം (International)

കടത്തിൽ മുങ്ങി പാക് സർക്കാർ; കടം വാങ്ങുന്നതിൽ റെക്കോർഡിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം കടത്തിൽ 7,509 ബില്യൺ പാകിസ്ഥാനി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇക്കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഇസ്ലാമാബാദ്: കടം വാങ്ങുന്നതിൽ റെക്കോർഡിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തി ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ കടം വാങ്ങി കൂട്ടുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം കടത്തിൽ 7,509 ബില്യൺ പാകിസ്ഥാനി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇക്കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡാണിത്.

കടം വാങ്ങിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചെന്ന് പാക് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2018 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2019 ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 2,804 ബില്യൺ രൂപയാണ് സർക്കാർ വിദേശത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിയത്. 4,705 ബില്യൺ രൂപ ആഭ്യന്തര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങി.

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പാകിസ്ഥാന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുകടത്തിൽ 1.43 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി. ഫെഡറൽ സർക്കാരിന്റെ കടം 32,240 ബില്യൺ രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് 24,732 ബില്യൺ രൂപയായിരുന്നു. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നികുതി പിരിവ് വഴി 960 ബില്യൺ രൂപ ലഭിച്ചു. ഒരു ട്രില്യൺ രൂപയായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം.

Tags
Back to top button