സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ വില തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിനമാണ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ വില തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിനമാണ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിനമാണ് ഇന്ധനവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്. പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 76.22 രൂപ എന്ന നിരക്കിലും ഡീസല്‍ ലിറ്ററിന് 71.26 രൂപ എന്ന നിരക്കിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയില്‍ മാറ്റങ്ങളില്ലാത്തതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 76.22 രൂപയും ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 71.26 രൂപയുമാണ് വില. കോഴിക്കോട് പെട്രോളിന് 75.22 രൂപയും ഡീസലിന് 70.23 രൂപയുമാണ് ലിറ്ററിന്‍റെ നിരക്ക്. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് 74.89 രൂപയും ഡീസലിന് 69.91 രൂപയുമാണ് വില.

അതേസമയം രാജ്യ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 72.93 രൂപയും ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 66.31 രൂപയുമാണ് വില. രാജ്യ വ്യാപാര തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിൽ പെട്രോളിന് 78.5 രൂപയും ഡീസലിന് 69.39 രൂപയുമാണ് വില.

Back to top button