ദേശീയം (National)

വീട്ടിൽ വയ്ക്കാവുന്ന സ്വർണത്തിന് പരിധി ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഈ നിയമം നടപ്പിലായാൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വർണം കൈവശംവയ്ക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കനത്ത പിഴ ഈടാക്കും.

വീട്ടിൽ വയ്ക്കാവുന്ന സ്വർണത്തിന് പരിധി ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ഈ നിയമം നടപ്പിലായാൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വർണം കൈവശംവയ്ക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കനത്ത പിഴ ഈടാക്കും.

നിശ്ചിത പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കണമെന്നാകും പുതിയ നിയമം. അതായത്, റിസീപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വാങ്ങിയ സ്വർണത്തിന് നികുതി കെട്ടണം. ഇത്തരത്തിൽ വാങ്ങിയ സ്വർണത്തിന്റെ 30 ശതമാനമാണ് നികുതിയായി കെട്ടേണ്ടി വരിക. എന്നാൽ വാർത്തയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ടൺ സ്വർണം ഇന്ത്യയിലാകെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. ഇതിൽ അനധികൃതമായി വാങ്ങിയവയുമുണ്ടാകും. ഇതിന് തടയിടാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി.

എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ. പൂർവികരുടെ സ്വത്തിന്റെ രൂപത്തിലും, വിവാഹാവശ്യങ്ങൾക്കുമെല്ലാം സ്വർണം നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെയെല്ലാം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പമല്ല. ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൈവശമുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം സർക്കാരിന് നികുതിയായി നൽകുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല.

സ്വർണത്തെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത കാണുന്നത്. വിവാഹാവശ്യത്തിനായി നൂറ് പവൻ വരെ ജനം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നികുതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതോടെ സാധാരണക്കാരന് നികുതിയിനത്തിൽ മാത്രം നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഭീമമായ തുകയായിരിക്കും.

Tags
Back to top button