ബിസിനസ് (Business)

ഇന്ധന വിലയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നേരിയ കുറവ്

ഇന്ധന വിലയിൽഇന്ന് നേരിയ കുറവ്

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ധന വിലയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തലസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിന് പത്ത് പൈസ കുറഞ്ഞ് 75.48 രൂപയിലെത്തി.

അതേസമയം ഡീസലിന് എട്ട് പൈസ കുറഞ്ഞ് 67.56 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

മെട്രോനഗരമായ കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് പത്ത് പൈസ കുറഞ്ഞ് 74.16 രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ ഡീസലിന് ഏഴ് പൈസ കുറഞ്ഞ് 66.28 രൂപയിലുമെത്തിയാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

Summary
Review Date
Reviewed Item
ഇന്ധന വിലയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നേരിയ കുറവ്
Author Rating
51star1star1star1star1star
Tags
jindal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.