ദേശീയം (National)

ഇന്നത്തെ പെട്രോള്‍,ഡീസല്‍ വില

ഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രുടോയിലിന്‍റെ വില മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പെട്രോളിന്‍റെയും ഡീസലിന്‍റെയും വിലയില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ പെട്രോളിന്‍റെ വില 0.02 പൈസ കൂടുകയും ഡീസല്‍ വില 0.01 പൈസ കുറയുകയും ചെയ്തു.

Back to top button