ତାଜା ଖବରରାଜ୍ୟ ଖବର

ଓଡ଼ିଶା: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜ ଭବନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି

Odisha: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜ ଭବନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି

ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜ ଭବନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଦର୍ଶନ ସାରଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 6 ଟି ଗାଡି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜ ଭବନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଦର୍ଶନ ସାରଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 6 ଟି ଗାଡି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

 

ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜ ଭବନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଦର୍ଶନ ସାରଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 6 ଟି ଗାଡି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜ ଭବନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଦର୍ଶନ ସାରଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 6 ଟି ଗାଡି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜ ଭବନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଦର୍ଶନ ସାରଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 6 ଟି ଗାଡି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button